Temiz Olmalıyım

TEMİZ OLMALIYIM

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Temizlik deyince ne anlıyorsunuz? Düşününüz.

2. Kaç türlü temizlik vardır? Defterinize yazınız.

3. ''Çevre temizliği'' sözünün anlamını büyüklerinizden öğreniniz.

4. Temizlikle ilgili atasözlerini öğrenerek defterinize yazınız.

5. Peygamberimizin temizlikle ilgili öğütlerini biliyor musunuz? Öğreniniz ve defterinize yazınız

1. Bedenimi Temiz Tutarım

Temizlik, dinimizin önemle üzerinde durduğu konular arasında yer alır. Bunu bilen her Müslüman gibi biz de temizliğe önem vermeliyiz. Temizlik deyince aklımıza önce beden temizliği gelir. Beden temizliği ellerimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı kısaca bütün vücudumuzu temiz tutmak demektir.

Bedenimizi temiz tutmak için neler yapmalıyız? Kuşkusuz öncelikle vücudu- muzu yıkamalıyız. Üstelik bunu elimizden geldiği kadar çok sık yapmalıyız. Sabah, akşam elimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı yıkamak çok önemlidir. Dişleri fırçalamak da beden temizliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamayı alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Biz, hemen her işimizi ellerimizle yaparız. Bu da ellerimizin, özellikle tırnaklarımızın çabuk kirlenmesi- ne sebep olur. Tırnaklarımızı da sık sık kesmeli ve temiz tutmalıyız. Aynı şekilde saçımızın temiz ve bakımlı olmasına da dikkat etmeliyiz.

Sevgili Peygamberimiz, ağız ve diş temizliğine çok önem verirdi. Kendisi, yemeklerden sonra, bir çeşit fırça olan misvakla dişlerini temizlerdi. Yemeklerden önce ve sonra ellerini yıkardı. Beden temizliği için bunları yeterli görmezdi. Hafta- da en az bir kere bütün vücudun yıkanmasını isterdi. o, temizlikle ilgili olarak, Müslümanlara pek çok öğütte bulunmuştu.

Müslümanlar namaz kılabilmek için de temizlik yaparlar. Bu amaçla abdest alır ve vücudun belli organlarını yıkarlar. Unutmayalım ki, abdest almak da bir çeşit beden temizliğidir .

2. Elbiselerimi Temiz Tutarım

EI, yüz ve ayakların yıkanması, dişlerin fırçalanması temizlik bakımından yeterli değildir. Giyeceklerimizin de temiz olması gerekir. Çünkü Yüce Allah, Kur'an-ı  kerim'de şöyle buyurmaktadır: ''Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et.''

Vücudumuzu ne kadar yıkarsak yıkayalım, giyeceklerimiz kirli olursa vücudu- muz da kirlenir. Ayrıca kirli ve pasaklı elbiseler başkalarını rahatsız eder. Aslın- da temiz olmak, diğer insanlara karşı saygılı olmak anlamına gelir. Hiçbirimizin, bizimle birlikte olan kişileri rahatsız etmeye hakkı yoktur. Davranışımız bozuk, kıyafetimiz kirli ve dağınık olursa insanlar bizden uzaklaşırlar. Bizimle dost ve arkadaş olmak istemezler. Bu nedenle evde, okulda hatta sokakta oynarken bile, bulunduğumuz yere uygun temiz elbiseler giymeliyiz. Giysilerimiz eski bile olsa, temiz olmalarına dikkat etmeliyiz. Toplumun sevgi ve saygısını kazanmak isti- yorsak düzenli yaşamalı, temiz giyinmeliyiz.

Peygamberimiz çok temiz bir insandı. Temizliği severdi. Eli, yüzü temizdi. Elbiseleri temizdi. Saçını, sakalını tarar, son derece temiz ve düzenli giyinirdi. Onun vücudunda, elbiselerinde diğer insanları rahatsız edecek hiçbir şey bulunmazdı. Müslümanların da kendisi gibi olmalarını isterdi.

3. Çevremi Temiz Tutarım (Evde, Okulda, Sokakta)

içinde bulunduğumuz her yer, bizim çevremizdir. Evimiz, yeni şeyler öğrendiğimiz, bilgilerimizi artırdığımız okulumuz da çevremizdir. Sokağımız, mahallemiz, köyümüz, kasabamız da çevremizi oluşturur. Piknik yapmak için gittiğimiz kırları, ovaları, dağları, denizleri de en geniş anlamda çevremiz olarak görmeliyiz.

Biz evimizi temiz tutmalıyız. Her insan, yaşantısının büyük bir kısmını evinde geçirir. Evimiz, yemek yediğimiz, oturup dinlendiğimiz, ailemizle birlikte olduğu- muz bir yerdir. Konuklarımızı evimizde ağırlarız. Evimizde yatar, uyuruz. Evimizde güvenlik içinde yaşarız. Yaşantımızda bu kadar önemli olan evimizin kirli olmasını düşünebilir miyiz?

Dinimizin temizliğe ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bu temizlik anlayışı, evimiz için de geçerlidir.

Bir insan, bedenini ne kadar temiz tutarsa tutsun evini de temiz tutmalıdır. Temiz ev, kişiye mutluluk verir. Temiz ev, sağlık ve neşe kaynağıdır.

Evimiz gibi okulumuzu da temiz tutmalıyız. Evimizden sonra en çok okulu- muzda zaman geçiririz. Orada arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte oluruz. Yeni şeyler öğreniriz. Okul bizim evimiz, yuvamız gibidir. Böyle olunca okulumuzu da evimiz gibi temiz tutmalıyız.

Okul temizliği, bahçesinden başlar. Bahçesi temiz olmayan bir okulun içi de temiz olmaz. Okul bahçesinin temiz kalması için bize düşen görevler vardır. Bunların başında da çöpleri, kağıt parçalarını ve yemiş kabuklarını sağa sola atmamak gelir.

Yaşadığımız yerde yollar, yazın tozlu, kışın çamurlu olabilir. Bu durumda

ayakkabılarımızı temizleyerek okula girmeliyiz. Koridorların ve diğer ortak kullanım alanlarının temizliği ancak böyle sağlanır.

Bizim için çok önemli bir konu da sınıf temizliğidir. Sınıfımızda yerler temiz, sıralar düzgün olmalıdır. Yazı tahtası silinmemiş, yere kağıt atılmış, sıraları tozlu ve düzensiz, duvarları çizilmiş ve kirlenmiş bir sınıfın ne kadar çirkin görüneceğini düşünebiliyor musunuz? Aksine temiz, düzgün ve havalandırılmış sınıflarda ders yapmak ne kadar zevklidir!

Sokakları da temiz tutmak görevimizdir. ''Herkes evinin önünü süpürürse şehir tertemiz olur.'' atasözü ne anlamlı bir sözdür! Sokakları temiz olmayan in- sanların evlerini temiz tutmaları ne kadar güçtür!

Çevre temizliği, yalnız bizi değil başkalarını da ilgilendirir. Bu nedenle çevremizi temiz tutmak toplumsal bir görevdir. Bu görevi yerine getirmekle o çevreyi bizimle paylaşanlara saygı göstermiş oluruz.

Çevre temizliği sokakta başlar. Evimizden Çıktığımızda kendimizi sokakta buluruz. Evimiz, okulumuz gibi sokağımızı da başka insanlarla birlikte kullanırız. Sokak herkesin ortak malıdır. Bu ortak malımızı temiz tutmak da bizim ortak görevimizdir.

Nasıl evimizi, okulumuzu kirletmek doğru değilse sokağımızı da kirletmek doğru değildir. Bu nedenle çöplerimizi sokağa atmamalı, çöp kutularına koymalıyız. Sokakları kirleten arkadaşlarımızı uygun sözlerle uyarmalıyız.

Çevre temizliği bakımından, yalnız sokakların temiz tutulması da yeterli değildir. Köyümüz, kasabamız, mahallemiz ve şehrimiz bütünüyle temiz olmalıdır. Parklar, bahçeler ve kırlar temiz tutulmalıdır.

4. Sağlığım için Temizlik Çok Önemlidir

Bir Müslüman’ın en önemli görevlerinden biri de sağlığını korumaktır. Sağlığı korumanın ilk şartı da temizliktir. Mikroplar, pis ve kirli yerlerde çok çabuk ürer ve hastalıklara sebep olurlar. Temizlik ise mikropların en büyük düşmanıdır. Temiz, havalandırılmış ve güneş alan yerlerde mikroplar kolay kolay barınamaz. Böyle evlerde hastalık pek görülmez. Bu nedenle atalarımız, "Güneş giren eve doktor girmez.'' demişlerdir .

Vücudumuzun ve giysilerimizin temizliği de sağlığımız açısından önemlidir. Kirli el ve ayaklar, kesilmemiş ve temizlenmemiş tırnaklar, mikropların barınma yerleridir. Unutmayalım, ellerimizi çeşitli nedenlerle ağzımıza götürürüz. Yiyeceklerimizi ellerimizle tutarız. Ellerimiz kirli olursa ağız yoluyla mikroplar kolayca vücudumuza girerler.

Giysilerimizin kirden, tozdan arındırılması da sağlığımızla yakından ilgilidir. Sağlığımız söz konusu olunca yediklerimize de dikkat etmeliyiz.

Meyve ve sebzelerin zaman zaman ilaçlandığını unutmayalım. Bu ilaçlar sağlığımız için sakıncalı ve tehlikeli olabilirler. ilaçlı meyveleri yıkamadan yer- sek zehirlenebiliriz. Gazetelerde çıkan bu tür zehirlenme haberleri bize ders olmalıdır. Böyle kötü bir durumla karşılaşmamak için meyve ve sebzeleri bol su ile yıkadıktan sonra yemeliyiz.

Çoğu zaman, okulların çevresinde açıkta satılan yiyecekler görürüz. Sağlıklı kalmak, bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak istiyorsak açıkta satılan yiyeceklerden almamalıyız.

5. Dinim Temiz Olmamı istiyor: ''Temizlik imandandır''

Dinimiz temizliğe çok önem verir. Her bakımdan temiz olmamızı ister. Kuranıkerim'de temizlikle ilgili pek çok ayet vardır. Sevgili Peygamberimiz de bu konuda önemli öğütlerde bulunmuştur.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

''Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.''

''...Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister...''

''Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin...''

Sevgili Peygamberimiz de, ''Temizlik, imandandır.'' buyurmuştur. Kuşkusuz bir insan için inanç çok önemlidir. Sevgili Peygamberimizin, temizliği, inancımızın gereği olarak belirtmesi, dinimizin temizliğe verdiği önemi iyice ortaya koy- maktadır.

Peygamberimizin temizlikle ilgili başka öğütleri de vardır. 0, ''Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket getirir.'' buyurmuştur. Ayrıca, ağız ve diş temizliğine de önem vermiş ve dişlerimizi fırçalamamızı istemiştir.

Özet olarak dinimizin temizlikle ilgili buyrukları incelendiği zaman her bakım- dan temiz olmamız gerektiği anlaşılır. Buna göre:

.Vücudumuz temiz olmalı,

.Giyecek ve yiyeceklerimiz temiz olmalı,

.Evimiz, okulumuz, sokağımız, ibadet yerlerimiz, kısaca bütün çevremiz temiz olmalıdır.

6. Sözünde Durmak, Dürüst, Güvenilir Olmak da Temizliktir

Bazen ahlaklı, dürüst, herkesin sevdiği ve güvendiği kişilere, ''temiz adam'', ''temiz insan'' denildiğini duyarız. Herkese iyiliği dokunan, yardım eden kişilerden ''kalbi temiz adam'' diye söz edildiğini işitiriz. Şu halde, kişinin güzel bir ahlaka sahip olması da temizliktir. Buna, 'iç temizliği', 'kalp temizliği', 'ruh temizliği' de denilir. Unutmayalım ki, beden ve çevre temizliği kadar bu tür bir temizlik de önemlidir. Bunu birkaç örnekle açıklayalım.

Sözünde durmak

Bir insanın sözünde durması çok güzel bir davranıştır. Bunu ahlaklı kişiler yapar. Yüce Allah, bizden verdiğimiz sözlerde durmamızı istiyor. Sevgili Peygamberimiz, ''Din kardeşinle tartışma, ona söz verip sözünden dönme.'' buyuruyor.

Çevremizdeki insanlar, sözünde duran kişileri seviyorlar, onlara güveniyorlar. Sözünde durmayanları ise kimse sevmiyor. Bunun güzel bir davranış olmadığına inanıyor. Çünkü sözünde durmamak, söz verdiğimiz kişilere yalan söylemek, onları aldatmak anlamına geliyor.

Büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz, bazen bize ödev veriyorlar. Biz, onlara ödevlerimizi yapacağımıza söz veriyoruz. Sözümüzde durduğumuzda seviniyorlar. Ödevlerimizi yapmadığımızda üzülüyorlar. Çünkü bizim kendilerini aldattığı- mızı düşünüyorlar.

Dürüst, güvenilir olmak

Dürüstlük, kişinin söz ve davranışlarında doğru olması demektir. Dürüst olan kişiler de, ahlak bakımından temiz kişilerdir.

Yüce Allah, bize dürüst olmamızı emrediyor. Sevgili Peygamberimiz, her konuda dürüst davranmamızı istiyor.

Diğer insanlarla ilişkilerimizde dürüst davranmamız gerekir. Alış veriş yaparken dürüst olmalıyız. Doğru ölçüp doğru tartmalıyız. Eksik ölçüp yanlış tartmak, alıcıyı kandırarak bozuk mal satmak dürüst kişilerin yapacağı şey değildir.

Dürüstlük, insanı mutlu eder. Bireyleri dürüstlükten ayrılmayan toplumlarda herkes birbirine güvenir. Hiç kimse başkasına kuşku ile bakmaz. Bu da birlik ve beraberliği .güçlendirir.

Dürüstlük, kötülükleri ortadan kaldırır. Dürüst kişiler, ahlaklı ve temiz insanlardır. Böyleleri yalan söylemez, hile yapmazlar. Kimseye kin tutmaz, düşmanlık beslemezler .

Dürüst insanlar, başkalarına iyi davranırlar. Hiç kimsenin kötülüğünü istemezler. Herkesin güvenini kazanırlar. Çünkü herkes, dürüst kişilerden kendilerine bir zarar gelmeyeceğine inanır.

Özetle, dürüst ve güvenilir olmak da temiz olmak demektir.

7. Allah Temizlenenleri Sever

Sevgili Peygamberimiz, Mekke'den Medine'ye göç ederken Kuba denilen bir yerde konaklamıştı. Orada bir süre kaldı. Müslümanların namaz kılmaları için bir mescit yaptı. Kubalılar, Peygamberimizi çok sevdiler. Ona çok bağlandılar. Temiz ve dindar insanlar oldular. Yüce Allah, bu kişilerden Kuranıkerim'de övgü ile söz ediyor ve, ''... ilk günden takva üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.'' buyuruyor.

Kuranıkerim’de temizlikle ilgili başka ayetler de vardır. Bu ayetlerden birinde de; ''...Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat size tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister...'' buyrulmaktadır.

Yüce Allah'ın bizden beklediği temizlik yalnız beden temizliği değildir. o, biz- den ruhlarımızı arındırmamızı, temiz ahlaklı olmamızı da istiyor. içi dışı temiz olan kullarını da sevdiğini bize haber veriyor.

Unutmayalım ki, bizi yaratan Yüce Allah'tır. Yaratıcımızın bizi sevmesi, en büyük mutluluktur. Bize düşen görev, temiz insanlar olmak ve Allah'ın sevgisini kazanmaktır.

Aslında temiz insanları yalnız Allah değil, diğer insanlar da sever. Öyleyse her bakımdan temiz olalım, hem Allah'ın hem insanların sevgisini kazanalım.

8. Temizliğin Önemi Üzerinde Konuşalım

Bütün anlatılanlardan şu sonuçları çıkarabiliriz: .

  • Dinimiz temizliğe çok önem vermektedir.
  • Bizim, öncelikle vücudumuzu, giyeceklerimizi, yiyeceklerimizi, ev, okul ve sokağımızı temiz tutmamız gerekir.
  • Temiz tutulması gereken yerler arasında; köyümüz, kasabamız, şehrimiz, kırlarımız, ırmak ve denizlerimiz de yer alır.
  • Ahlakımızı güzelleştirerek iç dünyamızı da temizlemeliyiz. Bunun için dürüst, sözünde duran, herkese iyilik yapan, kimseyi incitmeyen, bütün görevlerini yerine getiren bir kişi olmaya çalışmalıyız.
  • Temizlikle inancımız arasında sıkı bir bağ vardır.
  • Yüce Allah, temiz insanları sever. Allah'ın sevgisini kazanmak için her bakımdan temiz olmalıyız.
  • Sevgili Peygamberimiz çok temiz bir insandı. Temizliği ve temiz kişileri severdi. Müslümanlara her zaman temiz olmalarını öğütlemişti. Bizim de bu öğütlere uymamız gerekir.
  • Temizlik sağlığımız bakımından da önemlidir. Pis ve kirli şeyler, mikrop ve hastalık yuvasıdır.

9. Fatiha Suresini Ezberleyelim ve Anlamım Öğrenelim

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na’budü ve iyyake nestein ihdinessıratal  müstakim sıratallezine enamte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddaallin.(Amin)

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.  O, rahmândır ve rahîmdir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Temizlikle ilgili bir ayet ve bir hadis anlamı yazınız.

2. Beden temizliği ne demektir?

3. Elbiselerimizi niçin temiz tutmalıyız?

4. Çevre temizliği deyince ne anlıyorsunuz?

5. Çevre temizliği ile sağlığın ilgisi var mıdır?

6. Dürüst olma ve sözünde durmanın temizlikle ilgisi nedir? 7. Temiz insanları kimler sever? 8. Temizliğin önemini anlatınız.

Etiketler : Allah, dürüst, kadar, Sevgili, insanlar, vardır, zaman, Dürüst

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica 0,0367