Liste/Izgara

Konu Özetleri

8.Sınıf DKAB KADER VE EVRENDEKİ YASALAR PDF Mustafa Telli.pdf

KADER VE EVRENDEKİ YASALAR PDF  Mustafa Telli.pdf devamı »

Kaza ve Kader Ünite Tamamı

1. ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu açıdan ''Kader'' kelimesi Kuranda ölçülü yaratmayı ifade eder. Bu devamı »

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail isimli meleklere "dört büyük melek'' denilir. Cebrail, vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırır. Kuran ayetlerini peygamberimize o devamı »

Ahirete Gidip gelen Var mı

Kıyamet kopacak,insanlar yeniden yaratılacaklar,yani ruhlar yeniden cesetlere kavuşacaklar;böylece dirilme dediğimiz olay gerçekleşecek. Daha sonra hesap ve mizan safhaları… Ve nihayet Cennet yahut devamı »

Kıyamet ve Yeniden Dirilme

Ömür ve Ecel:Yaratılan her canlı gibi insan dünya hayatında sonsuz değildir. Bir gün gelecek ömrünü tamamlayarak ölecektir. İnsanın dünya hayatında canlı kaldığı, yaşadığı süreye"ömür”,Allah’ın emri devamı »

Dünya Hayatının Karşılığı Ahiret

3.1. Allah Güzel iş Yapanları Ödüllendirecektir Allah Kuranıkerim'de, dünyada güzel işler yapanları ödüllendireceğini bildirir. Bu konuda pek çok ayet vardır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki ayeti devamı »

Toplumda yaygın olan hurafe ve Batıl İnanışlar

Ruh Çağırma İnsan ruh ve bedenden yaratılmış bir varlıktır. Öldükten sonra ruh bedenden ayrılarak başka bir aleme veya boyuta geçer. Eski çağlardan beri insanlar ölen kimselerin ruhları ile bağlantı devamı »

Allah Niçin Vahiy Göndermiştir

Allah vahiy göndermek suretiyle insanlara büyük bir lütuf, yardım ve destek sağlamıştır. Yüce Rabb'imiz, insanı bilme, düşünme gibi yetenekler vererek varlıkların en şereflisi, en mükemmeli olarak devamı »

.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi

Peygamberler insanlardan farklı olarak Allah’tan vahiy alırlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’da şöyle buyurmaktadır:"De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın devamı »

İlahi Kitaplar

Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir. Sayfalar anlamına gelen suhufun sayıları ve indirildikleri peygamberler devamı »

Peygamberlere İman

"Nebi", Arapça bir kelime olup, "nebe' " kökünden türetilmiştir. Muhbir, yani "haber verici" anlamına gelir. Nebe', yalnız, doğruluğunda hiç şüphe olmayan bir haber için kullanılabilir. Nebi'nin devamı »

Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır

Melekler, her zaman insanların iyiliğini isterler. İyilik telkin ederek insanları iyiliğe yönlendirirler. İnsanların hatalarından dolayı bağışlanmaları için Allah'a dua ederler. Bu sebepten iyilik ve devamı »

Cin ve Şeytan

'And olsun ki insan, balçıktan işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce, alevli ateşten yarattık. ''   Cinlerin bir kısmı Allah'a inanır, bir kısmı ise inanmaz. Kuran'ın devamı »

Peygamberlerin nitelikleri

Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine devamı »

Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım

  Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım   devamı »

Yandex.Metrica 0,5588