G ) ATEİZM: Evreni yaratan bir gücün olmadığını, evrenin tesadüfî şeylere ve doğa kanunlarına bağlı olarak yaratıldığını savunan anlayıştır. Tanrı tanımazlıktır. Din ve Tanrı ile ilgili her şeyi reddeden bir anlayıştır. Onlara göre Tanrı ve din insanların sonradan uydurdukları şeylerdir. Ateizm'e göre eğer Tanrı olsaydı bu dünyadaki savaşlar olmaz, suçsuz insanlar boş yere ölmez ve engelli insanlar olmazdı. Dünyada kötülüklerin olması, Tanrı'nın olmadığına dair Ateizm'in savunduğu en önemli ilkedir. Ateizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmemekle yetinmez; Peygamber, Cennet, Cehennem, Melek, Cin, Şeytan, Kutsal Kitap, Ahiret, Ceza, Sevap, Helal, Haram gibi tüm dini kavramları da reddeder. Ateizm, materyalistler gibi kendisini teknolojik ve ekonomik anlamda geliştiren toplumların bir dine ve Tanrıya ihtiyaç duymayacağını savunur. İslam, evrenin bir yaratıcı olmadan yaratıldığı konusunda şöyle der: ''Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar?..." (Tur, 36. ayet) Ayrıca ahiret hayatı bu dünyadaki kötülüklerin adalete kavuşturulacağı yerdir. Hem insan ne kadar medeniyetçe ilerlese de tıpkı sevgi ihtiyacının bitmeyeceği gibi inanma ve yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı da bitmeyecektir. Çünkü bu inanma eğilimi insanda fıtri yani yaratılıştan gelen bir özelliğidir. Buna şahit geçmişte hiçbir toplumun dinsiz yaşamadığı arkeolojik kazılarla da sabittir.

Makale Görünüm Sayısı
132695

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica