10-5.3.  Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı

Hak ve özgürlüklerin kullanımında şu hususların bilinmesi gereklidir:

a -  Özgürlük, bazı hukuk ölçülerinde başkasına zarar vermemek” anlayışıyla kabul görse de, özellikle  İslam hukukuna göre  “ne kendisine, ne de başkasına zarar vermemek” tir.

b -  Mutlak özgürlük yoktur. İnsanın aklına her geleni ve istediğini yapması özgürlük sayılmaz. Özgürlük sınırlıdır ve sınırlandırılabilir.

c-  Hak ve özgürlükler insanın ayrılmaz parçasıdır. şahsa bağlıdır, vazgeçilemez ve başkasına devredilemez.

d-  Asıl olan özgürlüktür, sınırlamalar ise   istisnai durumlardır.

e-  Hak  ve  özgürlüklerde  kimseye  ayrıcalık  tanınmaz,  kanun  dairesinde  herkes haklarından yararlanmalıdır.

f-  Hak ve özgürlükler konusunda kişiler çok iyi eğitilmelidir. Hak ve özgürlüklerin, kendileri ve toplum hayatı için gerekli olduğu, kötüye kullanılmasının olumsuz sonuçlar getireceği konusunda eğitim verilmelidir.

g-  Özgürlüğü kötüye kullanmak ondan mahrumiyeti, suç teşkil ediyorsa cezayı gerektirir.

h -  Hak ve özgürlükleri kısıtlanan kişi, çözümü kendinde değil, devlette aramalıdır. Kişi hakkını kendi almaya kalkarsa anarşi olur, devlet organları eliyle hakkını ararsa doğrusunu yapmış olur.

 

 

Kişi, kendi hak ve özgürlüklerinin ne olduğunu bilmeli ve bunları korumalıdır. Başkalarının da kendisinin sahip olduğu hakların aynısına sahip olduğunu unutmamalı, buna göre davranmalıdır.  Toplum yaşamının, karşılıklı hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde  olabileceğini  bilmelidir.  Hak  yememeli,  hakkını yedirmemelidir. Özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermemeli, kimsenin özgürlüğüne de göz dikmemelidir. Hak  ve  özgürlükleri  garanti  altına  alan  yönüyle,  Atatürk’ün       “adalet,  mülkün (yönetimin) temelidir. ” sözüne gönülden inanmalıdır. 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Yandex.Metrica